Impressum


IMPRESSUM:


Granila Agency s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33514/P

Stavebná činnosť    

Adresa:                      Stöcklova 77/32, 085 01 Bardejov, Slovensko

IČO:                           50 515 926

IČ DPH:                     SK212 036 2398

Steuernummer:          212 036 2398

 

 

Granila Bau s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39690/P

Stavebná činnosť

Adresa:                      Pod paierňou 6115, 085 01 Bardejov, Slovensko

IČO:                           52 891 411

IČ DPH:                     SK2121169490

Steuernummer:          212 116 9490

 

PERGER PERSONAL s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25130/P

Stavebná činnosť

Adresa:                      Stöcklova 77/32, 085 01 Bardejov, Slovensko

IČO:                           46 405 330

IČ DPH:                     SK202 337 0448

Steuernummer:          202 337 0448

 

Tel.:                            +421 918 905 905

E-mail:                        info@granila.eu

Web:                           www.granila.eu

 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Granila Agency s.r.o., Granila Bau s.r.o., PERGER PERSONAL s.r.o. aktualizujú informácie na svojich webových stránkach nepretržite a starostlivo. Napriek tomu nemožno ručiť za úplnosť, správnosť a aktuálnosť poskytovaných informácií. Taktiež vyhradzujú právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, pridať alebo odstrániť obsah svojich webových stránok.

Webová stránka obsahuje takzvané „externé odkazy“ (odkazy) na iné webové stránky, na ktorých obsah nemá poskytovateľ webových stránok žiadny vplyv. Z tohto dôvodu poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za tento obsah.

Príslušný poskytovateľ odkazovaných webových stránok je zodpovedný za obsah a správnosť poskytnutých informácií. V čase prepojenia neboli rozpoznateľné žiadne porušenia. Ak sa dozvieme o takom porušení zákona, odkaz bude ihneď odstránený.

Autorské právo:

Obsah, diela a informácie poskytované na týchto webových stránkach podliehajú rakúskemu autorskému zákonu a doplnkovým autorským zákonom. Akýkoľvek druh duplikácie, spracovania, distribúcie, ukladania a akéhokoľvek druhu využívania mimo hraníc autorského zákona vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného držiteľa práv. Neoprávnené kopírovanie / ukladanie informácií uvedených na týchto webových stránkach nie je dovolené a je trestné.

Ochrana a dôvernosť zákazníkov:

Granila Agency s.r.o., Granila Bau s.r.o., PERGER PERSONAL s.r.o. sa výslovne zaväzujú, že nebudú vstupovať do žiadneho obchodného vzťahu s obchodným partnerom, o ktorom sa dozvedia alebo ho uvedú do vzťahu prostredníctvom subdodávky, a/alebo uzatvoria alebo uzatvoria zmluvy so zákazníkom príslušnej druhej strany na podobné účely.

Pokiaľ ide o údaje poskytnuté subdodávateľom, je dohodnutá dôvernosť. Tieto dokumenty nemožno postúpiť tretím stranám. Táto povinnosť zostáva v platnosti po ukončení zmluvy a obchodného vzťahu po dobu piatich rokov.

Ochrana dát:

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

(1) V nasledujúcom texte vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobnými údajmi sú všetky údaje, ktoré s vami osobne môžu súvisieť, napr. B. Meno, adresa, e -mailové adresy, správanie používateľov.

(2) Zodpovednou osobou v súlade s článkom 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je Striedinger Consulting GmbH, Franz-Dullnig-Gasse 5, 9020 Klagenfurt, office@suborder.com ( pozri naše právne oznámenie ) .

(3) Keď nás kontaktujete e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára, údaje, ktoré nám poskytnete (vaša e-mailová adresa, prípadne vaše meno a telefónne číslo), uložíme, aby sme mohli zodpovedať vaše otázky. Vymažeme údaje, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, potom, čo už ukladanie nie je potrebné, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na uchovávanie.

(4) Ak využívame zmluvných poskytovateľov služieb na jednotlivé funkcie našej ponuky alebo by sme chceli použiť vaše údaje na reklamné účely, nižšie vás budeme podrobne informovať o príslušných procesoch. Uvádzame tiež uvedené kritériá pre obdobie uchovávania.

§ 2 vaše práva

(1) Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:

– právo na informácie,

– právo na opravu alebo vymazanie,

– právo na obmedzenie spracovania,

– právo namietať proti spracovaniu,

– Právo na prenosnosť údajov.

(2) Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov nami.

(3) V prípade spracúvania osobných údajov na plnenie úloh vo verejnom záujme (čl.  6 ods.  1 S. 1 písm. E GDPR) alebo na účely sledovania oprávnených záujmov (čl.  6 ods.  1 S. 1 písmeno f GDPR), môžete kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade námietky sa musíme zdržať akéhokoľvek ďalšieho spracovania vašich údajov na vyššie uvedené účely, pokiaľ

– Existujú závažné, oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, príp

– Spracovanie je nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti môžete namietať proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s priamou reklamou. V prípade námietky sa musíme zdržať akéhokoľvek ďalšieho spracovania vašich údajov za účelom priamej reklamy.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) Ak webovú stránku používate iba na informačné účely, tj. Ak sa neregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač odosiela na náš server. Ak by ste si chceli pozrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú z technického hľadiska nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je článok 6 ods. 1. S. 1 písm. GMO):

– IP adresa

– dátum a čas žiadosti

– Rozdiel časového pásma od greenwichského stredného času (GMT)

– obsah žiadosti (konkrétna stránka)

– Stav prístupu / stavový kód HTTP

– Množstvo prenesených údajov v každom prípade

– Webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza

– prehliadač

– Operačný systém a jeho rozhranie

– Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) Okrem vyššie uvedených údajov sú pri použití našich webových stránok vo vašom počítači uložené aj súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku a priradené prehliadaču, ktorý používate a cez ktorý prúdia určité informácie na miesto, kde sú súbory cookie nastavené (v tomto prípade my). Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia.

(3) Používanie súborov cookie:

a) Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie:

– Prechodné súbory cookie (pozri b)

– Trvalé cookies (pozri c).

b) Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. To zahŕňa najmä súbory cookie relácie. Tieto ukladajú takzvaný ID relácie, pomocou ktorého je možné spoločnej relácii priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača. Vďaka tomu bude váš počítač rozpoznaný, keď sa vrátite na naše webové stránky. Súbory cookie relácie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehliadača.

c) Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí určeného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.

d) Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich predstáv a z. B. odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Radi by sme vás upozornili, že možno nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu.

e) Použité súbory cookie Flash nie sú zaznamenávané vašim prehliadačom, ale vašim doplnkom Flash. Používame tiež ukladacie objekty HTML5, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje bez ohľadu na prehliadač, ktorý používate, a nemajú automatický dátum vypršania platnosti. Ak nechcete, aby boli cookies Flash spracovávané, musíte si nainštalovať zodpovedajúci doplnok, napr. B Súbor cookie zabijaka Adobe Flash pre prehliadač Google Chrome. Používaniu objektov úložiska HTML5 môžete zabrániť použitím súkromného režimu vo svojom prehliadači. Odporúčame tiež pravidelne ručne vymazávať súbory cookie a históriu prehliadača.