Kontakt

 Sídlo firmy:

Granila SK s.r.o

Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov, Slovensko

 Office:

Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, Slovensko

Tel. č. : +421 (54) 474 87 50

 Konateľ firmy:

Ľubomír Perger                                  +421 908 903 903         perger@granila.eu

 Obchodno-technicky riaditeľ:

Ing.Branislav Perger,MBA                   +421 908 905 905         bperger@granila.eu

 Obchodný manažer:

Ing.Tomáš Guzi,MBA                          +421 950 302 302         guzi@granila.eu

 Obchodný manažer:

Ing.Ján Zumrík                                   +421 907 900 901         zumrik@granila.eu 

 Logistika:

Jozef Bogdan:                                    +421 917 715 049          bogdan@granila.eu

 IT technik

Dušan Perger                                     +421 940 824 914         dusan.perger@granila.eu                                                                                                                                                                                                                     

Ekonomicko – finančný riaditeľ :

Bc.Júlia Pergerová,MBA                     +421 908 999 860        pergerova@granila.eu

 Nábor a spracovanie dokladov: 

Júlia Sokolová                                   +421 950 301 301        sokolova@granila.eu

 Administratíva:

Ľubomíra Arendáčová                      +421 905 931 269        arendacova@granila.eu

 Hlavný účtovník:

 Silvia Straňáková Vantová               +421 948 733 006         vantova@granila.eu