© 2017 Granila SK s.r.o. | Stavebná firma | BRANISLAV PERGER 
GRANILA SK s.r.o., stavebná firma, ktorá sa zaoberá: 
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Sme stavebná firma ktorá pôsobí vyše 20 rokov na trhu práce
Firma GRANILA, s.r.o. je stavebná firma, ktorej sídlo sa nachádza v Bardejove. Svoje pôsobenie realizuje na Slovensku a v Nemecku, ale aj v ostatných krajinách Európskej Únie. V stavebno - inžinierskej činnosti zabezpečuje komplexnú realizáciu stavieb a to v prevažnej miere formou vlastných výkonov a vlastnými pracovníkmi. Hneď od počiatku existencie firmy sa jej hlavným cieľom stalo poskytovanie stavebných prác v čo najvyššej dosiahnuteľnej kvalite za súčasného zachovania cenovej dostupnosti pre zahraničného ale aj domáceho investora. Na základe skúseností, ktoré firma v priebehu svojej existence získala je v súčasnosti schopná ponúknuť kompletnú realizáciu monolitických konštrukcií alebo dielčie tesárske, železiarske, betonárske a žeriavnícke práce a to vo veľkom rozsahu a vysokej kvalite. Prijaté zakázky možu byť realizované buď len formou dodávky prác, kedy firma zaistí potrebných pracovníkov vrátane príslušného strojného vybavenia a postará sa aj o koordináciu prác priamo na stavbe, alebo formou zabezpečenia komplexnej dodávky vrátane vhodného debniaceho systému a ostatného potrebného materiálu. Firma sa špecializuje na monolitické železobetónové konštrukcie z liateho betónu. Zároveň vykonávame aj tieto stavebné činnosti: - murárske práce - murivo, omietky, obklady, dlažby, zámkové dlažby, obklady z kameňa a i. - realizáciu a rekonštrukciu striech, krovov, pokládka strešnej krytiny, - zatepľovanie objektov - fasád, konštrukcií, stropov a stien - montáž SDK - stien, podhľadov, - žeriavnickou činnosťou, - zváračské práce (zváranie nad hlavou, kútové zvary, zvary na tupo, húsenkové zvary a predohrev) - Inštlácia elektrorozvodov v novostavbách a v rekonštruovaných objektoch (rozvody, rozvodové skrinky, oceľové žľaby a pod.)
O nás
Sme stavebná firma ktorá pôsobí vyše 20 rokov na trhu práce
1. Realizáciou hrubých stavieb z liatých železobetónových konštrukcií 2. Vykonávaním murárskych prác ( murivo, omietky, obklady, dlažby), montážou SDK- stien, podhľadov, zatepľovaním fasád objektov a konštrukcií 3. Realizáciou nových a rekonštrukciou starých striech a krovov, strešných konštrukcií, pokládky strešnej krytiny 5. Montážou a zváraním oceľových konštrukcií, zámočníckymi prácami 6. Rozvodmi elektroinštalácií 7. Projektovou a inžinierskou činnosťou.
GRANILA SK s.r.o., stavebná firma, ktorá sa zaoberá: 
Sme stavebná firma ktorá pôsobí vyše 20 rokov na trhu práce
Kontaktujte nás
© 2017 Granila SK s.r.o. | Stavebná firma | BRANISLAV PERGER   
Firma GRANILA, s.r.o. je stavebná firma, ktorej sídlo sa nachádza v Bardejove, ale svoju pôsobnosť má na celom území Slovenska a Nemecka. Pôsobí na trhu práce najma v oblasti pozemného a inžinerského stavebníctva už vyše 20 rokov. Svoje pôsobenie realizuje nielen na Slovensku ale aj v celom Nemecku, ale aj v ostatných krajinách Európskej Únie. V stavebno - inžinierskej činnosti zabezpečuje komplexnú realizáciu stavieb a to v prevažnej miere formou vlastných výkonov a vlastnými pracovníkmi. Hneď od počiatku existencie firmy sa jej hlavným cieľom stalo poskytovanie stavebných prác v čo najvyššej dosiahnuteľnej kvalite za súčasného zachovania cenovej dostupnosti pre zahraničného ale aj domáceho investora. Na základe skúseností, ktoré firma v priebehu svojej existence získala je v súčasnosti schopná ponúknuť kompletnú realizáciu monolitických konštrukcií alebo dielčie tesárske, železiarske, betonárske a žeriavnícke práce a to vo veľkom rozsahu a vysokej kvalite. Prijaté zakázky možu byť realizované buď len formou dodávky prác, kedy firma zaistí potrebných pracovníkov vrátane príslušného strojného vybavenia a postará sa aj o koordináciu prác priamo na stavbe, alebo formou zabezpečenia komplexnej dodávky vrátane vhodného debniaceho systému a ostatného potrebného materiálu. Firma sa špecializuje na monolitické železobetónové konštrukcie z liateho betónu. Zároveň vykonávame aj tieto stavebné činnosti: - murárske práce - murivo, omietky, obklady, dlažby, zámkové dlažby, obklady z kameňa a i. - realizáciu a rekonštrukciu striech, krovov, pokládka strešnej krytiny, - zatepľovanie objektov - fasád, konštrukcií, stropov a stien - montáž SDK - stien, podhľadov, - žeriavnickou činnosťou, - zváračské práce (zváranie nad hlavou, kútové zvary, zvary na tupo, húsenkové zvary a predohrev) - Inštlácia elektrorozvodov v novostavbách a v rekonštruovaných objektoch (rozvody, rozvodové skrinky, oceľové žľaby a pod.)
O nás
1. Realizáciou hrubých stavieb z liatých železobetónových konštrukcií 2. Vykonávaním murárskych prác ( murivo, omietky, obklady, dlažby), montážou SDK- stien, podhľadov, zatepľovaním fasád objektov a konštrukcií 3. Realizáciou nových a rekonštrukciou starých striech a krovov, strešných konštrukcií, pokládky strešnej krytiny 5. Montážou a zváraním oceľových konštrukcií, zámočníckymi prácami 6. Rozvodmi elektroinštalácií 7. Projektovou a inžinierskou činnosťou.