© 2017 Granila SK s.r.o. | Stavebná firma | BRANISLAV PERGER 
GRANILA SK s.r.o., stavebná firma, ktorá sa zaoberá: 
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Sme stavebná firma ktorá pôsobí vyše 20 rokov na trhu práce
Firma GRANILA, s.r.o. je stavebná firma, ktorej sídlo sa nachádza v Bardejove. Svoje pôsobenie realizuje na Slovensku a v Nemecku, ale aj v ostatných krajinách Európskej Únie. V stavebno - inžinierskej činnosti zabezpečuje komplexnú realizáciu stavieb a to v prevažnej miere formou vlastných výkonov a vlastnými pracovníkmi. Hneď od počiatku existencie firmy sa jej hlavným cieľom stalo poskytovanie stavebných prác v čo najvyššej dosiahnuteľnej kvalite za súčasného zachovania cenovej dostupnosti pre zahraničného ale aj domáceho investora. Na základe skúseností, ktoré firma v priebehu svojej existence získala je v súčasnosti schopná ponúknuť kompletnú realizáciu monolitických konštrukcií alebo dielčie tesárske, železiarske, betonárske, elektroinštalačné, sadrokartonárske  a žeriavnícke práce a to vo veľkom rozsahu a vysokej kvalite. Prijaté zakázky možu byť realizované buď len formou dodávky prác, kedy firma zaistí potrebných pracovníkov vrátane príslušného strojného vybavenia a postará sa aj o koordináciu prác priamo na stavbe, alebo formou zabezpečenia komplexnej dodávky vrátane vhodného debniaceho systému a ostatného potrebného materiálu. Firma sa špecializuje elektroinštalačné, sadrokartonárske a tesárske práce.
O nás
Sme stavebná firma ktorá pôsobí vyše 20 rokov na trhu práce
1. Realizáciou hrubých stavieb z liatých železobetónových konštrukcií 2. Vykonávaním murárskych prác ( murivo, omietky, obklady, dlažby), montážou SDK- stien, podhľadov, zatepľovaním fasád objektov a konštrukcií 3. Inštalácia elektrozvodov v novostavbách a v rekonštruovaných objektoch 4. Montážou a zváraním oceľových konštrukcií, zámočníckymi prácami 5. Realizáciou nových a rekonštrukciou starých striech a krovov, strešných konštrukcií, pokládky strešnej krytiny