Granila SK s.r.o.

GRANILA SK s.r.o., stavebná firma ktorá sa zaoberá: Realizáciou hrubých stavieb z liatých železobetónových konštrukcií Vykonávaním murárskych prác ( murivo, omietky, obklady, dlažby), montážou SDK- stien, podhľadov, zatepľovaním fasád objektov a konštrukcií Inštalácia elektrozvodov v novostavbách a v rekonštruovaných objektoch Montážou a zváraním oceľových konštrukcií,…