Granila SK s.r.o.

GRANILA SK s.r.o., stavebná firma ktorá sa zaoberá:

  1. Realizáciou hrubých stavieb z liatých železobetónových konštrukcií
  2. Vykonávaním murárskych prác ( murivo, omietky, obklady, dlažby), montážou SDK- stien, podhľadov, zatepľovaním fasád objektov a konštrukcií
  3. Inštalácia elektrozvodov v novostavbách a v rekonštruovaných objektoch
  4. Montážou a zváraním oceľových konštrukcií, zámočníckymi prácami
  5. Realizáciou nových a rekonštrukciou starých striech a krovov, strešných konštrukcií, pokládky strešnej krytiny

0 comments